Ikäkaudet

Sovellamme lippukuntamme toiminnassa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa, partiomenetelmää ja ikäkausikohtaisia kasvatustavoitteita.

Sudenpennut (7-9v)

Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa vähintään vaeltajaikäinen (18-22v) laumanjohtaja ja yleensä yksi tai useampi apujohtajaa.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa partiokokouksissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lauma kerää jälkiä, joita ommellaan sudenpentupaidan oikeaan hihaan. Vuosittain sudenpennuilla on 1-2 omaa retkeään, minkä lisäksi ”supet” voivat osallistua lippukunnan leireille ja Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämiin sudenpentutapahtumiin.

Seikkailijat (10-12v)

Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Viikottaisissa partiokokouksissa seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijat keräävät partiopaitansa hihaan taitomerkkejä ja puolivuosittain vaihtuvia ilmansuuntia. Seikkailijoilla on mahdollisuus osallistua vuosittain viikonloppuretkille sekä lippukunnan ja Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämille leireille.

Tarpojat (12-15v)

Tarpojien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu viikottain. Tarpojat suorittavat puolivuosittain vaihtuvia tarppoja, joiden teemat ovat: luovuus, selviytyminen, leiri, yhteiskunta. Lisäksi tarpojat voivat halutessaan suorittaa Seikkailijoiden taitomerkkejä.

Tarpojana partiolainen alkaa pikkuhiljaa ottamaan vastuuta muista partiolaisista. Tarpojat monesti toimivatkin esimerkiksi leirivartion johtajina haikeilla.

Tarpojilla on mahdollisuus osallistua vuosittain viikonloppuretkille sekä lippukunnan ja Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämille leireille. Lisäksi Tarpojille järjestetään erilaisia valtakunnallisia tapahtumia.

Samoajat (15-17v)

Samoajien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu oman aktiivisuutensa mukaan noin 1-4 kertaa kuussa. Samoajavartion johtajana toimii vuorollaan yksi vartion jäsenistä. Samoajaryhmän toimintaa ohjaa, auttaa ja tukee aikuinen luotsi. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat voivat halutessaan ja lippukunnan hallituksen harkinnan mukaan toimia tarpojien tai seikkailijoiden vartionjohtajana tai apujohtajina.

Ryhmänohjaajakoulutuksen suorittaneilla Samoajilla on mahdollisuus osallistua kaikille lippukunnan retkille ja leireille johtajina. Järvi-Suomen Partiolaiset järjestävät vuosittain erilaisia samoajatapahtumia sekä koulutuksia ja Suomen Partiolaiset järjestää Samoajille kolmen vuoden välein valtakunnallisen samoajatapahtuman.

Vaeltajat (18-22v)

Toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai kaikki lippukunnan vaeltajat yhdessä. Vaeltajien toimintaa ohjaa ja tukee aikuinen yli 22-vuotias vaeltajaluotsi. Vaeltajat voivat toimia kaikkien ryhmien johtajina, toimia lippukunnan leirien ja retkien johtajina ja ottaa vastuutehtäviä, aina lippukunnanjohtajuutta myöten. Vaeltajille on tarjolla myös Järvi-Suomen Partiolaisten tapahtumia ja koulutuksia sekä valtakunnallisia Suomen Partiolaisten tapahtumia. Vaeltajaikäkausi huipentuu ulkomaanprojektiin, johon niin lippukuntamme kuin taustayhteisömme Patu myöntää avustuksia. Vaeltajille lippukuntamme järjestää myös omaa toimintaa muun muassa johtajahuollon merkeissä.

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)

Toimivat erilaisissa projekteissa lippukunnassa, piirissä ja/tai SP:ssä. Aikuiset voivat toimia kaikkien ryhmien johtajina, toimia lippukunnan leirien ja retkien johtajina ja ottaa vastuutehtäviä, aina lippukunnanjohtajuutta myöten. Aikuisille on tarjolla myös Järvi-Suomen Partiolaisten tapahtumia ja koulutuksia sekä valtakunnallisia Suomen Partiolaisten tapahtumia ja koulutuksia. Aikuisille lippukuntamme järjestää kuukausittain omaa toimintaa.