Mitä siellä tehdään?

Mitä partiossa tehdään?

Partiossa opetellaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja. Oppimispaikkoja ovat viikottaiset kokoukset sekä retket, leirit ja kilpailut joissa taitojaan pääsee kokeilemaan. Tunnustukseksi taidoistaan saa erilaisia partiopaitaan ommeltavia merkkejä. Kaikkien ei ole tarkoitus oppia kaikkea, vaan jokainen kulkee oman ja kulloisenkin ryhmänsä näköisen partiopolun.

Mikään koulu partio ei ole, vaan partiota kuvaa hyvin lausahdus ”hauskanpitoa jolla on tarkoitus”.

Partiossa voi päästä kokeilemaan esimerkiksi tähtitaivaan alla nukkumista, jauhesammuttimen käyttöä, melontaa, puukon turvallista käyttöä tai johtamista, kaikki tämä oman iän sallimissa rajoissa. Siinä, missä 16 -vuotias ylittää pauhaavaa koskea vaelluksella, 9 -vuotias saa kokeilla joen ylitystä esimerkiksi itse riu’uista rakentamallaan A-pukilla. Partiotoiminta on nousujohteista!

Partio-ohjelma

Sen, mitä partiossa tehdään, määrittää Suomen Partiolaisten partio-ohjelma. Halutessaan partio-ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa http://ohjelma.partio.fi.

Partio-ohjelman vaihtuvat aktiviteetit on tehty mm. seuraavista taitoalueista:

Kädentaidot

Partiossa monia asioita opitaan tekemällä niitä itse. Samalla opitaan arvostamaan arvostaman itse tekemistä. Tavoiteltavaa on esimerkiksi kätevyys ja arjen kädentaidot.

Erä- ja leiritaidot

Erä- ja leiritaitoja harjaannuttamalla opitaan liikkumaan ja toimimaan luonnossa. Taitoja ovat esimerkiksi yöpyminen teltassa ja ruuanlaitto nuotiolla tai retkikeittimellä.

Luonnontuntemus ja -suojelu

Partiolainen rakastaa, ymmärtää ja suojelee luontoa. Aktiviteettien teemoina ovat esimerkiksi lähiympäristön tunteminen, luonnontuntemus, paikallistuntemus, vesistöt, maastot, lajit, sää, ekologisuus ja luonnosuojelu.

Partion taidot

Partiolaisen tulee osata toimia osana kansainvälistä partioliikettä. Näitä taitoja ei tarvita muualla. Tunnettavia asioita ovat esim. partioaate, partio-järjestelmä, symboliikka sekä yleiset lippukunta-asiat.

Kansalaistaidot

Partiossa vahvistetaan kykyä toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Tärkeitä aktiviteettien aiheita ovat esimerkiksi palvelu ja auttaminen, ensiavun hallitseminen, yhteisvastuullisuus, median tuntemus sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot.

Itsestään huolehtiminen

Partiossa kiinnitetään huomiota oman psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisen taitoihin. Sellaisia ovat esim. tulevaisuudenusko, ajanhallinta, stressinhallinta, vahva itsetuntemus, kyky vaikuttaa omiin elämäntapoihin ja terveitä elämäntapoja edistävä toiminta.

Johtaminen

Johtamiseen kuuluu ryhmätoiminnan, ihmisiin vaikuttamisen sekä asioiden organisoinnin hallitseminen. Johtamistaitoja ovat esimerkiksi organisointitaito, ryhmässä toimiminen, sitoutuminen, kokoustaidot, esiintymistaidot, palautteen vastaanottaminen sekä ihmisten ja asioiden johtaminen.

Kansalaisuus

Kansalaisuuteen kuuluu, että ymmärtää oman asemansa osana omaa kansaansa ja koko maailmaa. Kansalaisuus-tehtävien aiheena ovat esimerkiksi kansainvälisyys, globaali näkemys, suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, erilaisuuden näkeminen rikkautena ja kulttuurintuntemus.

Luova ajattelu

Partiossa kehitetään uskallusta heittäytyä uusiin tilanteisiin ja optiaan löytämään erilaisia ratkaisuja vastaan tuleviin ongelmiin. Aktiviteeteissa harjoitetaan esimerkiksi kekseliäisyyttä, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Partiossa on mahdollista kasvaa ja kehittyä monenlaisissa taidoissa, joita ei koulussa opi.

Partiohenki

Tärkeää on, että toiminta tapahtuu hyvällä meiningillä kavereiden kanssa. Luokkatoverin saa ottaa mukaan viikottaiseen kokoukseen, ja uusiakin kaverisuhteita varmasti syntyy. Johtajaikään mennessä oma ikäluokka tuntuu yleensä jo hyvin läheiseltä – retkitoiminta kasvattaa, ja siinä sivussa ystävistäkin tulee läheisempiä.

Mikä parasta, partiossa vilttiketjua tai kakkosdivaria ei ole. Kaikki otetaan mukaan toimintaan, kunhan täyttää vähintään 7 vuotta liittymisvuonna. Nuorimmat sudenpennut ovatkin siis yleensä reippaita ekaluokkalaisia. Yläikärajaa mukaan liittymiselle ei ole, myös aikuiset otetaan avoimin sylin vastaan.

Tiesitkö, että kaksi kolmesta kuussa käyneestä ihmisestä oli partiolaisia?