Johtajaneuvosto

Johtajaneuvoston kokouksiin voivat osallistua kaikki yli 13-vuotiaat lippukunnan jäsenet. Johtajaneuvosto suunnittelee ja päättää lippukunnan tapahtumista ja toiminnasta. Kokoukset pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ellei toisin päätetä.

Johtajaneuvosto kokoontuu lisäksi erillisiin leirikokouksiin, jossa suunnitellan kulloinkin ajankohtaista leiriä.